Starobabicki Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie „Starobabicki Uniwersytet III Wieku”

ZARZĄD:
Agnieszka Matuszewska – Prezes,
Sylwester Radomski – Wiceprezes,
Paweł Piotrowski – skarbnik,
Joanna Czajka – sekretarz,
Krystyna Zając – członek zarządu.
Logo Uniwersytetu opracowała Ewa Urniaż-Szymańska.

Wykład inauguracyjny odbył się 20.10.2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Edukacja i nauka towarzyszą nam przez całe życie, nigdy nie jest na nią za późno. Wielu ludzi „młodych duchem” po zakończeniu pracy zawodowej ma czas wolny i pragnie kontaktu z innymi ludźmi oraz poszerzania wiedzy.  Uniwersytet  czeka na takich słuchaczy!

Do studiowania zapraszamy osoby powyżej 45. roku życia.

Patronat nad uczelnią objął Wójt Gminy Stare Babice i Starosta Warszawski Zachodni.

Spotkania planowane są co 2 tygodnie a słuchacze mają możność wyboru tematyki spotkań.

KONTAKT:
Agnieszka Matuszewska: tel. kom. 506 821 488