Reklamacje/pytania

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych oraz wszelkie pytania dotyczące gospodarowania odpadami prosimy zgłaszać:

– pod nr tel.: 22 730 80 90/12 lub

– na adres e-mail: odpady@stare-babice.pl lub

– osobiście w Urzędzie Gminy Stare Babice w pok. nr 10 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00 oraz w piątek od 8.00 do 15.00.