O GMINIE

Gmina Stare Babice to zaciszny i malowniczy obszar, zamieszkały przez około 19 tys. mieszkańców.

Gmina położona jest na Mazowszu, za zachodnią granicą Warszawy, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej.

Naturalnie gmina podzieliła się na dwa obszary o odmiennych cechach: południowy z żyznymi glebami Równiny Błońskiej i północny o glebach nieurodzajnych, w skład której wchodzi także znaczna część obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego. Gmina wchodzi zatem w skład cennych przyrodniczo obszarów: parku narodowego i jego otuliny, obszaru Natura 2000 i Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Powyższe uwarunkowania i bliskość zaledwie 14 km do centrum Warszawy determinują dynamiczny rozwój.

Ostatnich 20 lat, to intensywne przeobrażanie dawnego rolniczego krajobrazu kulturowego gminy w krajobraz charakterystyczny dla osiedli jednorodzinnych, towarzyszących blisko położonym metropoliom. Bardzo łatwa dostępność do Warszawy, jej rynków pracy i zbytu powoduje, że corocznie przybywa do gminy wiele rodzin. Towarzyszy temu intensywny rozwój usług, różnorodnej działalności gospodarczej, ciągła rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej. Atrakcyjność terenów do zamieszkania wynika nie tylko z bliskości wielkiego miasta, ale także z położenia częściowo w Puszczy Kampinoskiej i jej otulinie.

W uzasadnionym odczuciu obecnych i przyszłych mieszkańców jest to gwarantem, że nie dojdzie do niekorzystnych i niepożądanych zmian w zagospodarowaniu terenu, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów.