Interwencje dotyczące zwierząt

Interwencje dotyczące zwierząt

Wypadki z udziałem zwierząt prosimy zgłaszać telefonicznie:

  • Referatowi Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 08:00-17:00, wtorek-czwartek 08:00-16:00, piątek 08:00-15:00);
  • Straży Gminnej w Starych Babicach (w godzinach pracy straży: poniedziałek-piątek 7:00-22:00);
  • Policji w Starych Babicach (zgłoszenia przyjmowane całodobowo).

Straż Gminna oraz Policja posiadają uprawnienia do przeprowadzenia niezbędnych czynności, podjęcia skutecznej interwencji, w tym wezwania lekarza weterynarii lub służb potrzebnych do zutylizowania zwłok.

W nagłych przypadkach interwencje należy zgłosić:

  • Gabinetowi Weterynaryjnemu w Lesznie przy ul. Tuwima 29.

Telefony:

  • Referat Ochrony Środowiska: (22) 730-80-85, (22) 722-95-81 wew. 204
  • Straż Gminna: 986
  • Policja: 112
  • Leszno Gabinet Weterynaryjny: 603 966 907