Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr 2/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr 4/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyznawania nagrody ” Przyjaciel Młodzieży”