Numery kont bankowych

Numery kont bankowych:

Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa, Oddział Stare Babice

Nr konta: 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008

Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania wszelkich rozliczeń.
Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:
Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
NIP 118 202 55 48

 

Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL kierowane do Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy wpłacać :
Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa, Oddział Stare Babice
Nr konta: 53 8015 0004 3000 1124 2030 0010

Pozostałe opłaty do Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności konto ogólne z odpowiednim dopiskiem za czynność.

Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa, Oddział Stare Babice
Nr konta: 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008

 

OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – konta indywidualne

Opłaty za wywóz nieczystości należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych przekazane poszczególnym płatnikom przez Urząd Gminy Stare Babice.

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika – osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek: „opłata za gospodarowanie odpadam i nr ID -….” (ID jest numerem identyfikującym posesję nadanym przez Urząd Gminy, o którym właściciele posesji zostali pisemnie powiadomieni).