Ocena jakości wody

Strony z protokołami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego badań okresowych wody w gminie i jej przydatności do spożycia: