Odbiór odpadów biodegradowalnych

Odpady biodegradowalne (worek brązowy) odbierane są sprzed posesji od 1 stycznia do 31 grudnia w ilości nieograniczonej.

W worku brązowym gromadzimy (nie należy wrzucać ich do pojemników) również odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, czyli:

– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki)

– resztki ugotowanych warzyw,

– skorupki jajek,

– fusy po kawie i herbacie,

– skoszona trawa, liście, drobne gałęzie

– trociny, kora drzew;