Folder turystyczny

WSTĘP

Gmina Stare Babice położona jest w centrum Mazowsza, za zachodnią granicą Warszawy, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej. Bliskość stolicy (14 km do centrum) i lokalizacja w otoczeniu pięknej przyrody sprawiają, że osiedla się tu coraz więcej osób.

Na jej terenie nie ma zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Nowoczesne przedszkola i szkoły, duża ilość obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych sprawiają, że są tu dobre warunki do codziennego życia, a także do nauki i wypoczynku.

Tereny Gminy Stare Babice są atrakcyjne turystycznie. Babice szczycą się bogatą historią, a w roku 2013 obchodzą jubileusz 700-lecia. Wielowiekową historię potwierdza dokument księcia mazowieckiego Siemowita II, w którym wymienia się rycerza Piotra z Babic. Tradycje rycerskie ziemi babickiej wpisał na trwałe do literatury Henryk Sienkiewicz, umieszczając nazwy gminnych miejscowości na kartach „Ogniem i mieczem”, a słynny pojedynek Bohuna z Michałem Wołodyjowskim ulokował w Lipkowie – miejscowości oddalonej od Babic o 5 km.

Dziś w Lipkowie warto zobaczyć kościół w otoczeniu zabytkowej lipowej alei i dawny dwór – obecną plebanię, do którego przyjeżdżał słynny pisarz. Bywał tu podobno nawet sam król Stanisław August Poniatowski. Na terenie gminy warto odwiedzić kościół pw. św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. Borzęcińska paraia jest jedną z najstarszych na Mazowszu, powstała w XIII w. Godny obejrzenia jest także zabytkowy barokowy kościół w Starych Babicach, rozbudowany wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego.

Babice stały się bardzo znane w okresie międzywojennym. Tu bowiem uruchomiono w 1923 roku największą w tamtych czasach Transatlantycką Radiotelegraiczną Centralę Nadawczą (Radiostacja Babice), która dawała Polsce łączność z całym światem. W dniu jej inauguracji prezydenci Polski i USA wymienili między sobą depesze.

Po czasach II wojny światowej zostały w okolicach trwałe ślady. O bohaterstwie żołnierzy Wojska Polskiego, którzy pozostali tu na zawsze, broniąc polskiej ziemi, świadczą cmentarze i kwatery wojenne – w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym.

Pamiętając o bogatej historii Samorząd dba o dalszy harmonijny rozwój tego obszaru. Świadczą o tym przyznane Gminie przez niezależne gremia nagrody, m.in.: „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”, „Lidera” w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a także tytuły „Przyjaźni środowisku” czy „Samorządowy Lider Edukacji 2012”.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy, poznania jej bogatej historii i współczesnych osiągnięć.


Między puszczą a stolicą
FOLDER TURYSTYCZNY GMINY STARE BABICE

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Gminę Stare Babice w ramach operacji pn. “Obchody 700-lecia Starych Babic”
Instytucja Zarządzająca
PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załącznik: