Strategia rozwoju gminy do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STARE BABICE do 2025 roku

Przyjęto:
Uchwałą Nr XVII/150/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 roku