Szkoły publiczne

Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych został przyjęty przez Radę Gminy dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/273/17 RADY GMINY STARE BABICE
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.