Szkoły publiczne

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży
tel. (22) 752 05 24
www.zspborzecin.pl
Kontakt:
e-mail: sekretariat@zspborzecin.pl

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 91 29
https://spstarebabice.pl/

Kontakt:
e-mail: szkola-starebabice@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin C
tel. (22) 722 90 29
https://szkola-koczargi.edupage.org/
Kontakt:
e-mail: szkola@szkola-koczargi.pl

Szkoła Podstawowa im. Generała Mariusza Zaruskiego w Zielonkach – Parceli
ul. Południowa 2, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 487 18 00
http://szkola-zielonki.pl/
Kontakt:
e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl


24.04.2020

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.Jeszcze raz dziękuję za wspieranie dyrektorów szkół i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Załączniki:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
  2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
  3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN
  4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

21.04.2020

Pismo przewodnie do gmin i szkół podstawowych-1

Kopia Wykaz szkół ponadpodstawowych-1


WYNIKI EGZAMINÓW PODANE PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I W GMINIE STARE BABICE

Egzamin ósmoklasisty 2019. Średnie wyniki gminy. Wszystkie szkoły (publiczne i niepubliczne).

Egzamin gimnazjalny 2019. Średnie wyniki gminy. Wszystkie szkoły, wszystkie rodzaje arkuszy.

Sprawozdanie_EO_Języki_obce

Sprawozdanie_E8_matematyka

Sprawozdanie__EO_Język_polski

Sprawozdanie_EG

 


Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych został przyjęty przez Radę Gminy dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/273/17 RADY GMINY STARE BABICE
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.