Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83f, ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewówdruk do pobrania

Zgłoszenie składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów związane z prowadzeniem działalności gospodarczejdruk do pobrania

Wniosek dotyczy osób prawnych oraz wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarcze. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.