Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa POLICJI
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276
telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112
tel. 22 752 80 00 fax 22 722 96 23
kppbabice.policja.waw.pl

Komenda Powiatowa PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05 870 Błonie, ul. Lesznowska 20a
tel. 22 725 51 11 fax 22 725 51 23

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Starych Babicach ul. Rynek 14
tel. 22 722 90 16
ospbabice@ospbabice.waw.pl
www.ospbabice.waw.pl  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 828,
tel. 22 752 07 00 ospborzecin@o2.pl
www.ospborzecin.com

STRAŻ GMINNA Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21; pok. 44, 45
Komendant: Andrzej Karpiński
tel. 22 722 53 92
e-mail: sekretariat@sgsb.pl
tel. zgłoszenia interwencji od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00 nr alarmowy 986
e-mailstraz.gminna@stare-babice.waw.pl