Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa POLICJI
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05 082 Stare Babice, ul. Warszawska 276
telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112
tel. 22 752 80 00 fax 22 722 96 23
strona internetowa: kppbabice.policja.waw.pl

Komenda Powiatowa PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05 870 Błonie, ul. Lesznowska 20a
tel. 22 725 51 11 fax 22 725 51 23

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Starych Babicach ul. Rynek 14
tel. 22 722 90 16
ospbabice@ospbabice.waw.pl
strona internetowa: www.ospbabice.waw.pl  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 828,
tel. 22 752 07 00 ospborzecin@o2.pl
strona internetowa: www.ospborzecin.com

STRAŻ GMINNA Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21; pok. 44 46; 40
tel. 22 722 53 92 tel. 22 721 04 34 fax 22 721 04 67 więcej…

e mail: straz.gminna@stare-babice.waw.pl

numer ogólnopolski Straży Miejskich i Gminnych 986