Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa POLICJI
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276
telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112
tel. 22 752 80 00 fax 22 722 96 23
kppbabice.policja.waw.pl

Komenda Powiatowa PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05 870 Błonie, ul. Lesznowska 20a
tel. 22 725 51 11 fax 22 725 51 23

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Starych Babicach ul. Rynek 14
tel. 22 722 90 16
ospbabice@ospbabice.waw.pl
www.ospbabice.waw.pl  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 828,
tel. 22 752 07 00 ospborzecin@o2.pl
www.ospborzecin.com

STRAŻ GMINNA Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21; pok. 44, 45
Komendant: Andrzej Karpiński
tel. 22 722 53 92
e-mail: sekretariat@sgsb.pl
tel. zgłoszenia interwencji od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00 nr alarmowy 986
e-mailstraz.gminna@stare-babice.waw.pl

PGE REJON ENERGETYCZNY PRUSZKÓW
telefon alarmowy: 991
Nr do zgłaszania awarii dla Rejonu Pruszków: 22 340 41 00 wew. 1
ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków
strona internetowa: pgedystrybucja.pl
E-mail: RE01.ow@pgedystrybucja.pl
Telefon do Centrali: (22) 512 14 11; (22) 512 14 36

POGOTOWIE GAZOWE
telefon alarmowy:
992  (czynne całą dobę)
Biura Obsługi Klienta PGNiG w Warszawie:
ul. Kasprzaka 25
Al. Jerozolimskie 146 B
Al. Wojska Polskiego 41
ul. Kobielska 23
strona internetowa:
www.pgnig.pl
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta* tel. 22 515 15 15
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 21:00 oraz w soboty od 7.00 – 15.00.
* Opłata jak za połączenie według cennika danego operatora telekomunikacyjnego