Herb i logo

Poniżej zamieszczone zostały pliki do pobrania na potrzeby użycia logo na plakatach lub grafikach promocyjnych i informacyjnych.

Herb Gminy może być używany wyłącznie przez organy Gminy, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze.
Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu przez inne podmioty niż wymienione wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.
Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest przedstawienie przez wnioskodawcę projektu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu.
Do projektu wnioskodawca powinien załączyć pisemny opis sposobu używania herbu.
UCHWAŁA NR XVII/118/04 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad używania herbu gminy Stare Babice

 

Użycie  logo gminy Stare Babice należy zgłosić wcześniej do Sekretarza Gminy: tel.: +22 722-94-51, e-mail:sekretarz@stare-babice.ploraz do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy: tel.: +22 730-80-30, email: rks@stare-babice.pl

Przypominamy, że w celu objęcia organizoanego wydarzenia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice należy wystąpić o zgodę składając wniosek dostępny na stronie:
www.stare-babice.pl/urzad-gminy/patronaty-wojta/

 

Materiały promocyjne do pobraniaJak używać logo? 

Księga znaku – manual

 


Logo

Logo_png

Logo_niebieskie_png

Logo_czarne_png

Logo_wersje edytowalne

 

Logo + Gmina Stare Babice

Logo_napis_png

Logo_napis_niebieskie_png

Logo_napis_czarne_png

 

Patronat Honorowy Wójta Gminy Stare Babice

patronat_png

 


W plikach zawierających wersje edytowalne znajdują się pliki wektorowe w rozszerzeniu .ai oraz .pdf w barwach CMYK oraz RGB.