Uzależnienia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Starych Babicach ul. Rynek 21

(pok. 41 – pierwsze piętro – NOWY BUDYNEK URZĘDU)

Z A P R A S Z A

Osoby chcące zaprzestania szkodliwego picia alkoholu,

Osoby najbliższe dla nadużywających alkohol lub inne podobnie działające środki

do kontaktu w każdy:

wtorek; 17.00 – 20.00

środę; 14.00- 20.00

sobotę; 12.00-14.00

telefonicznie nr.  tel.: (22) 730 80 78 lub e-mailowo;  gkrpa@stare-babice.pl

Spotkania z terapeutami odbywają się po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

GWARANTUJEMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ, NIE POTĘPIAMY, NIE OSĄDZAMY, NIE KRYTYKUJEMY – POMAGAMY

 WZÓR WNIOSKU O OBJĘCIE LECZENIEM

WNIOSEK należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w zamkniętej kopercie adresowanej na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dopiskiem – „TYLKO ADRESAT – NIE OTWIERAĆ”

Współpracujemy z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. Coopera 5, 01-315 Warszawa,  tel. 22 163 70 46 (poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00)

 adres e-mail: poradnia.u@zozbemowo.pl

link: https://www.zozbemowo.pl/zoz/poradnia-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia/

Osoby zainteresowane terapią mogą  zgłaszać się bezpośrednio do poradni.

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU CZEGO NALEŻY UNIKAĆ:

 • Nie ułatwiaj alkoholikowi życia, nie ukrywaj przed nim skutków jego picia i nie rób za niego tego, co sam powinien zrobić.
 • Nie próbuj powstrzymać alkoholika przed dalszym piciem, jest to niemożliwe. Może to tylko zrobić on sam.
 • Nie kłóć się z nietrzeźwym alkoholikiem.
 • Nie czuj się dotknięty, kiedy alkoholik obwinia ciebie za to, że pije. Wiesz, że używa wszystkich możliwych wykrętów, aby się usprawiedliwić.
 • Nie używaj alkoholu, ani lekarstw po to, aby „uciec” od swojej rodziny oraz sytuacji w jakiej się znajdujesz.
 • Nie potępiaj, nie osądzaj, ani nie krytykuj, pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą.
 • Jeśli jesteś dzieckiem alkoholika (alkoholiczki), nie traktuj problemów swoich rodziców jako najważniejszej rzeczy swojego życia.
 • Nie oczekuj, że wszystko zmieni się na lepsze w ciągu jednego dnia.
 • Nie staraj się zmienić nikogo oprócz samego siebie.
 • Nie pozwalaj na to, aby litość nad samym sobą wzrastała, ponieważ to ciebie zniszczy.
 • Nie martw się nadmiernie problemami alkoholika.

CO NALEŻY ROBIĆ:

 • Pamiętaj, że nie tylko ty jeden masz alkoholika w rodzinie.
 • Szukaj pomocy w Al-Anon (grupy samopomocowe krewnych i przyjaciół alkoholików), Alateen (grupy samopomocowe dzieci alkoholików), AA oraz miejscowych poradniach dla spraw związanych z alkoholizmem.
 • Naucz się wszystkiego, co jest dla ciebie możliwe o chorobie rodzinnej, jaką jest alkoholizm.
 • Bądź szczery ze sobą oraz z innymi.
 • Wykorzystaj swoje talenty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 • Rozwijaj w sobie rozumne podejście do alkoholizmu.
 • Pamiętaj, że nie tylko sam alkoholik, ale wszyscy członkowie rodziny są dotknięci tą chorobą w sferze uczuć.
 • Znajdź kogoś poza zasięgiem rodziny, komu możesz zaufać.
 • Naucz się przebaczać sobie i innym. Pielęgnowanie pretensji szkodzi tobie samemu.
 • Zaufaj twojej Sile Wyższej.
 • Dziel się z innymi tym, czego nauczyłeś się w Al-Anon lub Alateen.