Komisje

Komisja Rewizyjna 1.      Baranowski Jakub
2.      Kłudkiewicz Jerzy
3.      Snopkowska Anna
4.      Sobczak Dariusz – Przewodniczący
5.      Szuba Krzysztof
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 (KSWiP)

 

1.      Baranowski Jakub – Przewodniczący
2.      Benedykczak Jolanta
3.      Snopkowska Anna
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 (KRGiB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Dać Katarzyna
2.      Doberska Anna – Przewodnicząca
3.      Fijołek Remigiusz
4.      Karczmarek Paweł
5.      Kawczyńska Ewa
6.      Kłudkiewicz Jerzy
7.      Lade Kazimierz
8.      Orzechowska – Chilimoniuk Małgorzata
9.      Skrzeczkowska Lucyna
10.  Sobczak Dariusz
11.  Starnowski Michał
12.  Szelenbaum Marzena
13.  Szuba Krzysztof
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

 (KOŚRiB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Baranowski Jakub
2.      Bomirska Lidia
3.      Bukowska Magdalena
4.      Karczmarek Paweł
5.      Kawczyńska Ewa
6.      Kłudkiewicz Jerzy
7.      Lade Kazimierz
8.      Rutkowski Tomasz
9.      Skrzeczkowska Lucyna
10.  Starnowski Michał – Przewodniczący
11.  Szelenbaum Marzena
12.  Szuba Krzysztof
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

(KOSSKiKF)

1.      Benedykczak Jolanta
2.      Bomirska Lidia
3.      Bukowska Magdalena – Przewodnicząca
4.      Doberska Anna
5.      Kawczyńska Ewa
6.      Orzechowska – Chilimoniuk Małgorzata
7.      Rutkowski Tomasz
8.      Skrzeczkowska Lucyna
9.      Snopkowska Anna
10.  Szelenbaum Marzena
11.  Waligóra Jan
12.  Zając Marcin