Organizacje pozarządowe

Przydatne informacje

20-01-2020

Ruszył nowy program dotacyjny „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” skierowany do: stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, kół gospodyń wiejskich, kościelnych osób prawnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komunikat dot. programu:

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2794,program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-nowe-zrodlo-finansowania-inicjatyw-obywatelskich.html

Strona Funduszu:

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/obszary-wsparcia/

15-10-2019

Spotkanie dla organizacji pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne, które odbedzie sie 16 października (środa), w sali konferencyjnej na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26

04-10-2019

Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


16-09-2019

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych!                                                       
Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.                                                                   Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Facebook:  #XVMFIP lub Wydarzenie

 


05-07-2019

Zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy, województwa lub kraju patronatem honorowym Wójta Gminy Stare Babice.
zgłoszenia rks@stare-babice.pl

>>> Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Babice >>>


Szanowni Państwo, jeśli chcecie zaktualizować albo dodać swoją organizację do listy, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: rks@stare-babice.waw.pl.