Organizacje pozarządowe

Przydatne informacje

20-04-2020

Konsultacje dla organizacji – jak przygotować wniosek do PUP

W związku z uruchomieniem tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych Lokalny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS uruchomił konsultacje dla organizacji- jak przygotować wniosek do PUP – dofinansowanie w związku ze spadkiem przychodów na działalności statutowej

Trwają ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy nabory na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z tym organizujemy konsultacje grupowe dla organizacji pozarządowych, które planują skorzystać z tej formy wsparcia, a mają pytania dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku. Zapraszamy 23 kwietnia we czwartek o godzinie 10.00. Konsultacje odbędą się na platformie ZOOM.

Konsultacje poprowadzi Mirosława Hamera – prawniczka, animatorka, doradczyni biznesowa dla przedsiębiorstw społecznych, która od ponad

10 lat współzarządza Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zainteresowane udziałem w spotkaniu osoby prosimy o wypełnienie formularza online: https://forms.gle/GYsYTjT3nVR7dT8D6

Uwaga! W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia od organizacji z powiatów, w których trwa nabór wniosków. O terminach kolejnych spotkań będziemy Państwa informować.

Konsultacje odbędą się w ramach projektów „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie” oraz „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie.

Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko- wschodnim”, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

20-01-2020

Ruszył nowy program dotacyjny „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” skierowany do: stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, kół gospodyń wiejskich, kościelnych osób prawnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komunikat dot. programu:

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2794,program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-nowe-zrodlo-finansowania-inicjatyw-obywatelskich.html

Strona Funduszu:

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/obszary-wsparcia/

15-10-2019

Spotkanie dla organizacji pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne, które odbedzie sie 16 października (środa), w sali konferencyjnej na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26

04-10-2019

Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


16-09-2019

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych!                                                       
Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.                                                                   Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Facebook:  #XVMFIP lub Wydarzenie

 


05-07-2019

Zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy, województwa lub kraju patronatem honorowym Wójta Gminy Stare Babice.
zgłoszenia rks@stare-babice.pl

>>> Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Babice >>>


Szanowni Państwo, jeśli chcecie zaktualizować albo dodać swoją organizację do listy, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: rks@stare-babice.waw.pl.