Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

  1. za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, +22 755-59-46 lub +22 755-51-17,
  2. za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Kosmowska, Szkolna – Zarząd Dróg Powiatowych, ul.Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. +22 722-13-80,
  3. za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Gospodarczej +22 722-95-35.

Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest; Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach ul Wieruchowska 1, tel.: +22 722-96-81.

  

Zimowym utrzymaniem chodników  ( nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE Sp. z o.o.” z siedzibą w 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36, tel. +22 722-90-08.

Odśnieżamy chodniki !

Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Uwaga: W przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej należy dzwonić do zakładu energetycznego tel. 991.