OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą nr XV/162/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od lutego 2020 obowiązują następujące stawki:

33,80 zł od osoby na miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

135,20 zł (tj. czterokrotność opłaty podstawowej) od osoby na miesiąc opłaty podwyższonej za niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłaty dokonujemy na indywidualny numer konta bankowego.

W tytule przelewu należy wpisać, imię i nazwisko płatnika – osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz „opłata za gospodarowanie odpadami, nr ID … (ID – jest numerem identyfikującym posesję nadanym przez Urząd Gminy).