OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. Za styczeń 2020 r. obowiązują stawki z zeszłego roku płatne do 10 lutego 2020 r.:

– 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane;

– 62,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane;

  1. Zgodnie z uchwałą nr XV/162/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od lutego 2020 obowiązują następujące stawki:

33,80 zł od osoby na miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

135,20 zł (tj. czterokrotność opłaty podstawowej) od osoby na miesiąc opłaty podwyższonej za niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Po wejściu w życie w/w uchwały tj. 1 lutego 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o nowych stawkach (nową deklarację muszą złożyć mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.