Informacja – Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego

udostępnij

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 17 września 2022 r., rozpocznie się realizacja zadania pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego”.  Prace potrwają do końca października bieżącego roku. W ramach prac zostaną wykonane nasadzenia z roślinności wysokiej i niskiej oraz założony trawnik co będzie wiązało się z pracą maszyn. W okresie wykonywania prac teren ten nie będzie dostępny dla osób postronnych. 

Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” jest współfinansowane  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.