5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

udostępnij

5 maja to święto wszystkich Osób z Niepełnosprawnościami. To dzień podkreślający równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. To także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka w sposób szczególny wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pozostaje w ścisłym kontakcie z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami i konsekwentnie realizuje liczne działania na ich rzecz.

 • W czerwcu 2019 r. odbyło się pierwsze w historii Gminy Stare Babice spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców pn. „Niepełnosprawność bez barier w gminie Stare Babice”.
 • Od czerwca 2019 r. w co drugi wtorek w Klubie Mieszkańca w SP Stare Babice, odbywały się bezpłatne spotkania grupy wymiany doświadczeń- wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, na zmianę z indywidualnymi poradami psychologicznymi.
 • Dzięki organizacji warsztatów zrzeszyła się grupa osób zainteresowana tematem niepełnosprawności w naszej gminie i od października zainicjowała spotkania prowadzące do utworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Pod koniec października 2019 r. oficjalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Nasz Dom – Godne Życie, które już od samego początku aktywnie zaczęło działać. Dzięki wsparciu ze strony wójta gminy, członkowie stowarzyszenia zaczęli się pojawiać z informacjami dla mieszkańców na gminnych wydarzeniach, takich jak targi i mikołajki gminne. Odzew mieszkańców był bardzo pozytywny, a świadomość ludzi w gminie na tematy niepełnosprawności zdecydowanie wzrosła.
 • Na łamach Gazety Babickiej zaczęły pojawiać się artykuły na temat niepełnosprawności. Jest to już stały element gazety.
 • Wójt gminy od samego początku udostępnił członkom stowarzyszenia Klub Mieszkańca w Starych Babicach, w którym odbywają się ich spotkania. Zlikwidowano tam barierę architektoniczną, poprzez zainstalowanie specjalnej windy, dzięki której do klubu bez problemu dostaną się osoby, które nie są w stanie poruszać się po schodach.
 • Gmina Stare Babice realizując nowe inwestycje na terenie gminy w każdym projekcie bierze pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami, usuwając gdzie tylko można bariery architektoniczne, m.in. likwidując wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych.
 • W lipcu 2019 r. w centrum Starych Babic, przy ul. Sienkiewicza, otwarto nowy parking, na którym wyznaczono 3 nowe miejsca parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami (tzw. Koperty).
 • Wójt Gminy Stare Babice powołał Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • 26 listopada 2019 r. delegacja, składająca się z członków Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie” oraz Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, pracownika Referatu Inwestycji i Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych, odwiedziła dzienny Ośrodek Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością w gminie Stare Babice Wójt Sławomir Sumka przymierza się do stworzenia takiego ośrodka na terenie naszej gminy, korzystając z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” stworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • 7 grudnia 2019 r. w Klubie Mieszkańca odbyło się Pierwsze Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe pod Honorowym Patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Wójta Gminy Stare Babice, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Nasz Dom – Godne Życie”. Na spotkanie, poza przedstawicielami samorządu, przybyło wiele rodzin z dziećmi, których dotyczy niepełnosprawność. Były to pierwsze mikołajki w historii gminy Stare Babice, dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością.
 • W projekcie przedszkolnym pn.”Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zostały zakupione sprzęty, wyposażenie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, w celu wyrównywania szans edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności. Prowadzone były zajęcia wspomagające rozwój dzieci z deficytami,  in. dogoterapia.
 • Gmina Stare Babice w 2019 r. dofinansowała rehabilitację dla dzieci z niepełnosprawnością realizowaną przez ośrodek KSNAW w Bliznem Jasińskiego, dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu oraz hipoterapię dla dzieci.
 • Ponadto, na stronie internetowej urzędu gminy publikowane były przydatne informacje na temat ogólnopolskich projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W planach są m.in. budowa Dziennego Ośrodka Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, usuwanie barier architektonicznych na terenie gminy, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, organizacja balu dobroczynnego, z którego całkowity zysk przeznaczony zostanie na rzecz osób z niepełnosprawnością z gminy Stare Babice, udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” i wiele innych.

Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, osobom wspierającym życzymy spokoju o bezpieczną przyszłość, odwagi do zmieniania rzeczywistości, tak aby był to świat dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka.

Mają Państwo nasze pełne wsparcie.

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

oraz

Pełnomocnik Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych
Marzena Skowrońska