Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia

udostępnij

Szanowni Państwo,
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” ,w 2020 roku wpłynęła i została wybrana do realizacji programu tylko jedna oferta.
Jest to oferta NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z siedzibą Feliksów,
ul. Stołeczna 145, 05-083 Zaborów.

W związku z tym szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia – będą wykonywane w punkcie szczepień zlokalizowanym w Przychodni NZOZ
Medicor w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 gdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szczepienia.

Umowa zgodnie z założeniem ww. Programu zostanie podpisana od 10 września, ale NZOZ w Borzęcinie Dużym zaprasza mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na szczepienia
od 28 września b. r.

Prosimy o zapisy telefoniczne pod numerem: 22 752 08 28.

Jednocześnie informujemy, że dla osób powyżej 75 roku życia – szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna.
Dlatego prosimy, żeby takie osoby nie korzystały z Programu.

Osoby powyżej 75 roku życia, które chcą zastać zaszczepione przeciwko grypie prosimy o kontakt (najlepiej telefoniczny) z placówką medyczną, do której złożyli deklarację i są w niej zapisani.
Szczepionka przeciwko grypie jest dla nich bezpłatna, ale jest na receptę, którą otrzymają Państwo z Przychodni, w której są Państwo zapisani.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2020 roku