Ankieta – badanie mobilności

udostępnij

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej  (SUMP). Jednym z niezbędnych elementów przygotowania dokumentacji jest poznanie aktualnych problemów związanych z przemieszczaniem  się i podróżami  na terenie metropolii. Badanie prowadzone będzie w formie ankietyzacji mieszkańców 70 gmin.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej ankieterzy zapytają mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach.

W naszej gminie zostanie przeprowadzonych 100 wywiadów.

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi.

W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a badanie będzie trwało około 15 minut.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator [wzór identyfikatora].

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: https://omw.um.warszawa.pl/

Lista miejscowości do których dotrą ankieterzy: Lipków, Klaudyn, Janów, Kwirynów, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Wierzbin, Koczargi Stare, Zielonki-Wieś, Zielonki-Parcela, Stare Babice, Latchorzew, Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego.

List przewodni