Apel o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody

udostępnij
W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, GPK Eko-Babice zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Stare Babice o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
 
Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:
  • podlewania i zraszania trawników
  • podlewania ogródków i upraw
  • mycia pojazdów
Dzięki zastosowaniu się do prośby zapewniona zostanie dostawa wody do celów sanitarno – bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.
Niezastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.