Apel Powiatowego Inspektora Sanitarnego

udostępnij

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2 jesteśmy zmuszeni do korzystania z środków ochrony indywidualnej takich jak rękawiczki i maseczki.

Niestety nie zawsze dbając o zdrowie pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa. Często zużyte maseczki i rękawiczki widzimy na chodniku, trawniku lub w przydrożnych rowach .

Takie działanie może być potencjalnym źródłem zakażenia koronawirusem.

Apelujemy o nierozrzucanie środków ochrony indywidualnej. Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do kosza.

W domu wszystkie tego typu odpady powinny zostać wyrzucone do koszy na odpady zmieszane.

Zachowajmy porządek i nie zwiększajmy zagrożenia zakażenia wirusem nam samym oraz służbom porządkowym.