Apel Wójta Gminy Stare Babice o uregulowanie inwestycji budowlanych związanych z Ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

udostępnij

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Apel Wójta Gminy Stare Babice o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu ostateczne uregulowanie i rozstrzygnięcie rozpoczętych inwestycji budowlanych w oparciu o nieistniejący art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.