Babiccy Seniorzy na V Konwencie Mazowieckich Rad Seniorów

udostępnij

26 kwietnia 2023 r. delegacja Gminnej Rady Seniorów Gminy Stare Babice uczestniczyła w V Konwencie Mazowieckich Rad Seniorów. Celem wydarzenia była integracja przedstawicieli: gminnych, miejskich i powiatowych Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz organizacji pozarządowych, a także wymiana doświadczeń oraz podtrzymanie istniejących i nawiązanie nowych więzi społecznych w środowisku senioralnym Mazowsza.

Wśród poruszonych tematów pojawiły się problemy wykluczenia ekonomicznego i społecznego Seniorów. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy Rad Seniorów z Samorządami i innymi podmiotami. Podczas swojego przemówienia – przewodniczący Prezydium MPRS (Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów) – Pan Roman Biskupski podkreślił, że współpraca ta powinna opierać się na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu. W tym celu Mazowiecka Akademia Seniorów wydała 2 publikacje:

INFORMATOR „Jak słuchać i być słuchanym, czyli ABC dobrej komunikacji Rady Seniorów z lokalnym samorządem” ;
INFORMATOR „Strategia od A do Z”;

które dostępne są również w wersji on-line na stronie: https://mas.spp-nadzieja.pl/publikacje/ .

Jednym z omawianych tematów była także pilna potrzeba wdrażania strategii polityki senioralnej, którą w skali Polski posiada stosunkowo niewiele gmin. Do nielicznych wyjątków należy Gmina Stare Babice, która taką strategię posiada od 2017 r. Informację tę na forum słuchaczy z dumą podkreślili nasi Babiccy Seniorzy. O tym jak bardzo ważnym tematem jest polityka senioralna świadczy fakt, że w 2050 r. około 40% ogółu społeczeństwa Polski będą stanowili właśnie seniorzy.

Podczas Konwentu Pan Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego odczytał również listę gmin, którym Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową dla zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród beneficjentów, z jedną z najwyższych punktacji (95/100  punktów), znalazła się również Gmina Stare Babice i Gminna Rada Seniorów Gminy Stare Babice z projektem pn. „Senioriada na sportowo 2023”.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-seniorow-2023-lista-beneficjentow.html