Babicka Karta Mieszkańca

udostępnij

Od 1 kwietnia 2023 r. mieszkańcy Gminy Stare Babice mogą złożyć wniosek o Babicką Kartę Mieszkańca (BKM), na podstawie której gmina dokonuje dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L” , a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD). Już wkrótce oferta BKM zostanie rozbudowana o dodatkowe profity, o czym na bieżąco będziemy Państwa informowali.

Dla kogo Karta

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Stare Babice, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany i deklarującym w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Stare Babice (bez względu na to, czy osiągają dochód). Kartę mogą również otrzymać dzieci, studenci oraz uczniowie do 26 roku życia, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny spełnia powyższe kryteria. Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268).

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym), którym posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie. Karta wydawana jest bezpłatnie. Opłata za duplikat wynosi 10 zł.

 

Jak uzyskać Babicką Kartę Mieszkańca

Babicką Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie dokumentu tożsamości oraz poprawnie wypełnionego wniosku.

 

Złóż wniosek on-line

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz umieszczony w zakładce „Złóż wniosek”, dostępny również pod linkiem https://starebabice.informica.pl/
W przypadku złożenia wniosku przez Internet odbiór karty następuje w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, w  Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Rynek 32, Stare Babice.

 

Złóż wniosek osobiście

Wniosek można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w godzinach:
– poniedziałek: 08:00–17:00,
– wtorek-czwartek: 08:00–16:00,
– piątek: 08:00–15:00.

 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku osoby zameldowane i niezameldowane w Gminie Stare Babice okazują:
dokument tożsamości;
– fotografię;
pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Stare Babice, a w przypadku rozliczania się przez internet pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Stare Babice w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5.

 

Ważność karty

Babicką Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 1 roku licząc od dnia wydania. Przedłużenie następuje automatycznie po akceptacji ze strony Urzędu. Na 30 dni przed końcem okresu ważności karty, jej posiadacz dostanie zawiadomienie o możliwości jej przedłużenia. Zawiadomienie zostanie wysłane poprzez wiadomość sms lub e-mail. Prosimy jednak, aby nie czekać na wiadomość przypominającą i regularnie upewniać się co do terminu ważności karty. Można sprawdzić to na stronie https://starebabice.informica.pl/, po zalogowaniu się na swoje konto (w menu po lewej stronie, należy wybrać zakładkę „Sprawdź ulgi i ważność karty”).

Posiadacz karty, którego fakt zamieszkania na terenie Gminy Stare Babice nie jest urzędowo potwierdzony (brak stałego meldunku), po otrzymaniu zawiadomienia dokonuje przedłużenia karty poprzez stronę internetową https://starebabice.informica.pl/, logując się na indywidualne konto i załączając skan pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok.

Przedłużenia można także dokonać, przychodząc do Urzędu Gminy w Starych Babicach, w  Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Rynek 32 i przedkładając kserokopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje od ręki.

 

Materiały do pobrania:

– Uchwała Nr LV/576/2022 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu „Babickiej Karty Mieszkańca”

– Wniosek

Regulamin

 

BABICKA KARTA MIESZKAŃCA – dopłaty do biletów dla mieszkańców gminy

 

Ile zaoszczędzisz z Babicka Karta Mieszkańca?

Wykaz punktów obsługi pasażera w Warszawie dostępny jest pod linkiem: https://www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/