Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Gminy

udostępnij

Harcerze ze Szczepu 110 WDHiGZ przekazali Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce Betlejemskie Światełko Pokoju 2020.

Tegorocznym hasłem Światełka Pokoju jest światło służby.  Akcja organizowana jest przez skautów i harcerzy z całej Europy, a w Polsce harcerze Związku Harcerstwa Polskiego niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów od 1991 r. Dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.