Bezpłatna rehabilitacja w Centrum Medycznym Arnica

udostępnij
Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością na bezpłatną rehabilitację w Centrum Medycznym Arnica:
  • Zajęcia będą prowadzone 14.12.2020 r. – 31.12.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.
  • Program dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo orzeczeniem równoważnym do któregoś z tych dwóch stopni),
  • Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu nie wymaga skierowania lekarza NFZ,
  • Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel zajęć, a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.
  • Zapisy na zajęcia prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy na internetowej https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/ lub telefonicznie 22 100 32 35.