Bezpłatne zajęcia online dla dzieci w wieku 10-14 lat

udostępnij

Dom Kultury Stare Babice zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach online z tematu „Dostępność zasobów cyfrowych online”.

Dzięki zajęciom Twoje dziecko może dowiedzieć się:
– skąd z internetu bezpłatnie pobrać lekturę na swój komputer lub telefon?
– jak mieć dostęp do bezcennych starodruków i najstarszych polskich drukowanych książek?
– wirtualnie zwiedzić Muzeum Salvadora Dali w Figueres lub inne muzea?
– jak dopisać swoje hasło w Wikipedii?
– skąd pobierać dane do analizy, gdzie je przechowywać i jak je chronić, by nie popaść w konflikt z prawem?

​TERMIN:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży to cykl 10 spotkań, które będą odbywać się raz w tygodniu w czwartek w godz. 15:45-18:00 przez aplikację Teams. Pierwsze zajęcia 18 lutego 2021 r., ostatnie 22 kwietnia 2021 r.

ZAPISY:
Zapisy online: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26248
Pytania i szczegółowe informacje: tel.: 22 487 18 76 lub 22 487 18 70, adres e-mail: j.trzcinska@domkultury-starebabice.plZajęcia realizowane są w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Więcej informacji o projekcie: https://www.siecnakulture.pl/