Borelioza – bezpłatne badania

udostępnij

Borelioza jest chorobą podstępną, pozostającą często w ukryciu przez wiele lat, a jej skutki są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. W przebiegu boreliozy mogą wystąpić liczne objawy np.: rumień wędrujący, zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, zanikowe zapalenie skóry kończyn, podrażnienie nerwów czaszkowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego. Niezwykle ważne jest częste wykonywanie badań w kierunku boreliozy, zwłaszcza wśród osób z grupy wysokiego ryzyka.

Laboratorium diagnostyczne Masdiag (Masdiag Sp. z o.o.) w Warszawie zaprasza osoby narażone na choroby odkleszczowe na bezpłatne badania w ramach projektu „Opracowanie, niezależnych od punktów pobrań, testów do diagnostyki boreliozy”
Projekt polega na opracowaniu testu wykrywającego przeciwciała w klasie IgM i IgG przeciwko antygenom Borrelia z tzw. suchej kropli krwi – DBS (ang. Dried Blood Spot). W ramach realizacji projektu zapraszamy ochotników, o wysokim stopniu narażenia na choroby odkleszczowe, do oddania materiału w postaci krwi pełnej oraz suchej kropli krwi w celu nieodpłatnego wykonania badań serologicznych w kierunku boreliozy.

Kim jesteśmy?
Laboratorium Diagnostyczne Masdiag, będące częścią Masdiag Sp. z o.o., jest specjalistycznym laboratorium wpisanym do Krajowego Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych prowadzonym przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 3241. 
Masdiag Sp. z o.o., jako prywatny podmiot leczniczy realizuje zarówno rutynową działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jak i rozwija własne, innowacyjne projekty badawczo- rozwojowe. Od ponad 10 lat wykonuje wysokospecjalistyczne analizy na zlecenie innych podmiotów medycznych oraz rozwija techniki diagnostyki niezależnej od punktów pobrań. 
Efektem tej działalności są setki tysięcy przebadanych próbek rocznie oraz wciąż poszerzające się portfolio nowych metod. Łącząc działalność komercyjną z prowadzeniem badań naukowych współpracuje z szeregiem podmiotów leczniczych, ośrodków akademickich oraz przedsiębiorstw w kraju i na świecie.

Jak wziąć udział w badaniu?

  1. Od 11 do 15 kwietnia 2022 roku, w godz. od 12.00 do 19.00 zgłoś się do Przychodni CePeLek w Warszawie ul. Żeromskiego 33 (wejście od ul. Daniłowskiego)
  2. Udaj się do punktu pobrań i podaj hasło „Masdiag Borelioza”
  3. Tam zostaniesz poproszony o wypełnienie zgody na badania, podanie do celów diagnostycznych podstawowych danych (imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, na który będzie wysłany wynik badania, oraz nr telefonu kontaktowego) oraz wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej ekspozycji na patogeny przenoszone przez kleszcze
  4. Pielęgniarka pobierze od Ciebie materiał do badań:
    • ze zgięcia łokciowego krew pełną (10 ml)
    • z palca krew kapilarną na bibułę (kilka kropli)
  5. Wynik oznaczenia przeciwciał w surowicy krwi otrzymasz, na wskazany przez Ciebie adres e-mail, po ok 2 tygodniach.
  6. Do udziału w badaniach możesz zaprosić swoich znajomych, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka (potwierdź to kontaktując się z nami e-mail: anna.grabowska@masdiag.pl)

Szczegółowe informacje na temat badań: Przeprowadzone w ramach projektu testy są badaniami przesiewowymi, są bardzo czułe i pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium. Należy pamiętać, że pozytywny wynik powinien zostać dodatkowo potwierdzony badaniem wykonanym techniką Western-blot. Badania takie nie obejmują bezpłatnej analizy w ramach projektu. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenom Borrelia (Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borelia garinii) zostanie wykonane za pomocą testu Anty-Borrelia ELISA (EUROIMMUN). Test ten charakteryzuje się czułością na poziomie 100% i swoistością 96,4% względem metody referencyjnej Anty-Borrelia burgdorferi Westerblot IgM (EUROIMMUN).
Oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom Borrelia (Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borelia garinii, Borrelia VlsE antygen) zostanie wykonane za pomocą testu Anty- Borrelia plus VlsE ELISA (EUROIMMUN). Test ten charakteryzuje się czułością na poziomie 100% i swoistością 90,2% względem metody referencyjnej Anty-Borrelia EUROLINE-Westerblot IgG (EUROIMMUN).