Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji     Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury...

26.09.2022

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji  Na podstawie § 69 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołujemy wspólne obrady Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i...

26.09.2022

Oddajemy krew!

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 2 października 2022 roku (niedziela) w Bliznem Jasińskiego (na terenie parafialnym,...

23.09.2022