ĆWICZENIE „MAZOWSZE – 21”

udostępnij

Gmina Stare Babice w dniach  23-25 listopada br. brała udział w kompleksowym cyklicznym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „Mazowsze – 21”.
W ćwiczeniu zaangażowana była kadra kierownicza Urzędu Gminy, pracownicy większości komórek organizacyjnych, a także dyrektorzy podległych i nadzorowanych jednostek.

W trakcie ćwiczenia doskonalono umiejętności oceny zagrożeń, znajomość zasad i procedur dotyczących planowania, organizowania i wykonywania zadań obronnych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Cele ćwiczenia, określone przez Wójta na poziomie gminy zostały w pełni zrealizowane. Zadanie nie wpłynęło na pracę Urzędu i obsługę mieszkańców.