Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?

udostępnij
Zapraszamy do Klubu Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach na spotkanie z prof. Zygfrydem Witkiewiczem we wtorek 19 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00, aby posłuchać, a także podyskutować o losie naszej planety.
„Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?” to książka wydana w 2021 roku przez wydawnictwo „Bogucki Wydawnictwo Naukowe”, której autorami są Zygfryd Witkiewicz (WAT, Warszawa), Waldemar Wardencki (PG, Gdańsk) i Anna Świercz (UJK, Kielce).
Jakie zagrożenie dla Ziemi stanowi człowiek? Jak w czasie funkcjonowania homo sapiens odbywały się zmiany w ekosystemach wywołane przez działalność przemysłowo – gospodarczą człowieka – gatunku inwazyjnego. Jakie są przyczyny i następstwa ocieplenia klimatu, konsekwencje systematycznego wzrostu liczby ludności, problemy z dostępem do wody i żywności, oraz występowanie chorób o charakterze pandemii. Jakie są problemy dotyczące polityki państw i działania organizacji pozarządowych, których głos w ostatnim czasie jest coraz wyraźniejszy.
Celem spotkania i książki jest popularyzacja wiedzy mającej solidne podstawy naukowe.
Prof. Zygfryd Witkiewicz ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. W tej uczelni w 1994 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego i pracuje w niej do dzisiaj. W międzyczasie pracował przez 12 lat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako dyrektor Instytutu chemii. W pracy naukowej zajmuje się głównie chromatograficzną analizą zanieczyszczeń środowiska. Z tą tematyką jest związana działalność w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w którym jest przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza.
Efektem jego pracy jest ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest autorem i współautorem 11 książek opublikowanych w wydawnictwach naukowych polskich i dwóch rozdziałów w książkach wydanych za granicą. Siedem z tych książek to podręczniki akademickie. Tłumaczył także książki autorów zagranicznych. Jest promotorem 15 prac doktorskich. Jest członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych oraz laureatem nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych.
WSTĘP WOLNY!