Darmowa pomoc prawna

udostępnij

Szanowni Państwo,
na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wykaz punktów dostępnych w danym powiecie każdy starosta udostępnia na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego: https://www.pwz.pl/75,543,nieodplatna-pomoc-prawna,1,wiecej.html

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki.

Porady odbywają się co 40 minut.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Dyżury na terenie Gminy Stare Babice:

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek od godz.  14 00 do  18 00
Wtorek

od godz.  14 00 do  18 00

Środa od godz.  14 00 do  18 00
Czwartek od godz.  10 00 do  14 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.