Deklaracja współpracy samorządów w zakresie SUMP

udostępnij

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Łomiankach przy ulicy Wiejskiej 12a odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji wyrażającej wolę współpracy samorządów w  zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”.

Deklarację podpisali przedstawiciele Gmin: Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym.

Nie mamy wątpliwości, że świat mierzy się obecnie z poważnym kryzysem klimatycznym. Wiemy również, jak ważne w obecnej sytuacji są wszelkie działania proekologiczne. Działania na wielu płaszczyznach i obszarach. Szczególnie my, jako przedstawiciele samorządów jesteśmy zobligowani do podjęcia aktywności, które stworzą naszym mieszkańcom nowe możliwości i wpłyną na podniesienie komfortu ich życia, jednocześnie wpisując się w plany europejskie. Tymi słowami Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Burmistrz Łomianek, powitała dzisiejszych gości.

Przyczyniając się do rozwoju gmin nawiązujemy współpracę i tworzymy obszar funkcjonalny „Warszawa Zachód”. Nadrzędnym celem podjętych przez nas działań jest kształtowanie przestrzeni publicznej, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, tworzenie efektywnych i spójnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne. Planowanie przestrzennych obszarów zurbanizowanych, które staną się generatorami ruchu przy uwzględnieniu potrzeb gospodarczych, przestrzennych i społecznych. Naszym celem jest tworzenie wspólnych rozwiązań w perspektywie długookresowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opracowywanych na szczeblu centralnym oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa, które zamkniemy w dokumencie strategicznym – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) to strategiczny plan stworzony w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu (obszarach metropolitalnych), dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. SUMP ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu poprzez spełnienie – jako minimum – następujących celów: zapewnia wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług, poprawia stan bezpieczeństwa, przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawia wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów, wpływa pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

 

Wykorzystano notatkę prasową Marzeny Sobolewskiej z Urzędu Miejskiego w Łomiankach