Ogłoszenia społeczne – przekaż 1% podatku

Zachęcamy Państwa do przesyłania ogłoszeń o przekazaniu 1% podatku na cele charytatywne.
Ogłoszenia prosimy przesyłac na adres e-mail: rks@stare-babice.pl

1% podatku to 100% serca 🙂czachorowski_karol_i_barbara.pdf


Monika z mózgowym porażeniem dziecięcym poszukuje wsparcia finansowego na kolejne turnusy rehabilitacyjne. 1% podatku dochodowego jest wspaniałym darem. Może zechce Pan/Pani przekazać swój właśnie dla Moniki?
Potrzebne dane :

W części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” należy wypełnić pola:

– Numer KRS – 0000308316

– Wnioskowana kwota – ……. zgodnie z wyliczeniem 1%

W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisujemy w pole:

– Cel szczegółowy 1% –  Darowizna na rehabilitację Moniki Misiura – symbol M/17 

– Wyrażam zgodę – opcjonalnie, wg własnego uznania.