Szkoły niepubliczne i placówki oświatowe

EDULAB – Niepubliczna Szkoła Podstawowa    
Kwirynów    
05-082 Stare Babice    
ul. Sikorskiego 9,
tel. 605 449 412    
www.edulab.edu.pl

BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
Stare Babice

ul. Warszawska 57, 05-082 Lubiczów
tel. 506 671 924
www.big-ben.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS
ul. Warszawska 65 b
05-082 Lubiczów
tel. 22 216 73 56
adys@adys.edu.pl

https://adys.edu.pl/

Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starych Babicach     
05-082 Stare Babice    
ul. Polna 40    
tel. 22 722 74 50    
www.psm-starebabice.pl

Szkoła języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
EARLY STAGE
05-082 Stare Babice

ul. Piłsudskiego 16a
tel. 504 745 630
starebabice@earlystage.pl
https://www.earlystage.pl/szkola/stare-babice

Studio Muzyczne    
Klaudyn    
05-080 Klaudyn    
ul. Czajkowskiego 10    
tel. 22 722 74 50    
fax 22 722 84 46

STREFA JĘZYKA Milena Jastrzębska
Stare Babice
05-082 Stare Babice    
ul. Polna 17   
tel. 22 290 59 33    
strefajezyka@strefajezyka.pl     www.strefajezyka.pl

SOLLERS – centrum edukacyjne (dzieci 2-12 lat)    
Blizne Łaszczyńskiego    
ul. Jasna 7    
tel. 793 670 760    
firmasollers@gmail.com    
www.sollers.waw.pl


UWAGA:
Zapraszamy nowopowstałe placówki oświatowe. Prosimy o nadsyłanie ewentualnych zmian i aktualizacji danych.
[rks@stare-babice.pl]

Załączniki:

Uchwała_Nr_403 niepublika wykorzystanie dotacji

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI NA KOLEJNY ROK BUDŻETOWY

INFORMACJA DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY

Kontrola w placówkach niepublicznych

LIMITY WYNAGRODZEŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI W ROKU 2019 W GMINIE STARE BABICE (AKTUALIZACJA KOMUNIKATU)

ROZLICZENIE ROCZNE

Tabelka aktualizacja 31.10.2019