Doświetlamy Gminę Stare Babice – kolejna część prac oświetleniowych

udostępnij

Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Wołodyjowskiego w Starych Babicach. W ramach realizacji zadania wykonano budowę napowietrznej sieci oświetlenia  ulicznego około 106 metrów oraz zamontowano slupy kompozytowe z oświetleniem LED.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 43.685,00 zł brutto.

Oświetlenie dróg gminnych i miejsc publicznych w Starych Babicach jest ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne, aby zapewnić widoczność na drogach i innych obszarach publicznych, zwłaszcza w nocy lub przy złych warunkach pogodowych.