Dotacja dla OSP Borzęcin Duży na doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

udostępnij

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na zakup sprzętu na potrzeby aktywizacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w szeregach OSP. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup:  butów na zawody MDP, oznaczeń na zawody, tarcz nalewowych, hydronetek, prądownic, węży, linek do stanowisk węzłów, rozdzielaczy kulowych.

 

Sprzęt został zakupiony w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Zadanie pn.: „Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Borzęcinie Dużym”dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 573,23 zł.