„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”

Cel projektu: zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

Wartość Projektu: Suma wydatków kwalifikowanych 6743580,00 zł.

Wartość Projektu –część Partnera –Gmina Stare Babice : 1157205,00 zł.

Dofinansowanie: 5260464,00 zł.

Dofinansowanie Partnera: 898884,00 zł.

Okres realizacji: 26.10.2015 –30.06.2018

Nr umowy o dofinansowaniu: RPMA.02.01.01-14-2932/15 z dn.12.07.2016

Lider projektu -Gmina Leoncin

Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 –2020

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz u Partnerów i Lidera. Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach.

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów (osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Całkowita wartość projektu : 6743580,00

Dofinansowanie projektu z UE: 5260 464,00