Europejski Tydzień Mobilności 16-22 września 2022

udostępnij

Przesiadaj się i jedź!

Od ponad 20 lat trzonem Europejskiego Tygodnia Mobilności oraz siłą napędową kampanii są ludzie. Pomiędzy 16 a 22 września na stronę internetową kampanii trafia co roku kilka tysięcy przykładów wydarzeń, projektów i najlepszych praktyk, a rocznie zgłaszanych jest około 600 Działań na Rzecz Mobilności. Świadczy to o niezwykłym sukcesie Europejskiego Tygodnia Mobilności w budowaniu relacji między ludźmi, aby dalej mogli realizować własne inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu.

Tegorocznym tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Mobilności są „Lepsze połączenia”. Wybrano temat odzwierciedlający pragnienie mieszkańców, jakim jest ponowny kontakt z innymi ludźmi po wielu miesiącach izolacji, obostrzeń i ograniczeń. „Lepsze połączenia” obejmują każdy aspekt zrównoważonego transportu, co można podsumować pięcioma słowami: ludzie, miejsca, przesyłki, polityka i planowanie.
Co więcej, transport publiczny stanowi kluczowy element decydujący o budowaniu relacji, bezpiecznych podróżach i ochronie środowiska, podobnie jak aktywne sposoby podróżowania, mobilność współdzielona oraz inne powiązane, dostępne na żądanie i zrównoważone opcje transportu. Jednym z najważniejszych kierunków na przyszłość będzie nadal łączenie „tradycyjnych” sposobów podróżowania z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Warto zaznaczyć, że transport jest drugim w Europie sektorem emitującym największą ilość zanieczyszczeń, a poziom emisji z transportu wewnętrznego w UE między 2018 a 2019 rokiem zwiększył się o 0,8%4, należy podjąć istotne działania, aby do 2050 roku osiągnąć cel zerowej emisji gazów cieplarnianych określony w Europejskim Zielonym Ładzie. Ponieważ jest to duże wyzwanie, istotna dla wszystkich zainteresowanych stron i miast jest współpraca w celu zdecydowanego ograniczenia emisji z transportu miejskiego.

Wytyczonym celom zagraża kryzys, taki jak pandemia COVID-19 lub wyzwania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa energetycznego w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Celem planu REPowerEU jest ograniczenie skutków tych wyzwań poprzez szereg działań służących oszczędzaniu energii, dywersyfikowaniu dostaw, zastępowaniu paliw kopalnych dzięki przyspieszeniu przejścia Europy na czystą energię, a także mądre łączenie inwestycji i reform.

Więcej nt. akcji znaleźć można na stronie: https://mobilityweek.eu/campaign-resources/

 

Plakat do pobrania

Wytyczne tematyczne 2022