Ewolucja w Straży Gminnej – program Strażnika Rejonowego

udostępnij

Od nowego roku Straż Gminna Gminy Stare Babice wprowadziła nowatorskie zmiany, ruszył bowiem program „strażnika rejonowego” wdrożony przez komendanta Andrzeja Karpińskiego.

 

 

Gmina podzielona została na 6 rejonów. Do każdego rejonu przyporządkowany został konkretny strażnik, tzw. „rejonowy”, który ma stać się rzeczywistym opiekunem na swoim terenie.

Celem działania strażników rejonowych będzie dokładne rozpoznanie przydzielonego rejonu, zbliżenie się do mieszkańca, poznanie różnorodnych zagrożeń i problemów, ale też kontrolowanie swojego rejonu, zwracanie uwagi na czystość, estetykę nieruchomości i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To istotna zmiana, ponieważ do tej pory strażnicy działali jedynie interwencyjnie, nie będąc przypisanymi do rejonu.

Stała i regularna obecność strażnika rejonowego na swoim terenie ma sprawić, że funkcjonariusz, znając istniejące zagrożenia i najczęściej występujące wykroczenia, podejmować będzie samodzielnie lub z innymi służbami działania mające na celu wyeliminowanie najbardziej uciążliwych nieprawidłowości w życiu mieszkańców.

Ważnym elementem pracy strażnika rejonowego będzie bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Ich obserwacje dadzą możliwość podjęcia przemyślanych działań w kierunku poprawy spokoju i porządku publicznego.

Do współpracy ze Strażą zaproszeni zostali nowo wybrani Sołtysi, którzy podczas Narady Sołtysów Gminy Stare Babice w dniu 13 stycznia, poznali ideę programu Strażnika Rejonowego i chętnie zadawali pytania Komendantowi Andrzejowi Karpińskiemu. Wierzymy, że współpraca Strażnika Gminnego z Sołtysem będzie owocna i przyniesie zamierzoną poprawę bezpieczeństwa. Wspólnie omawiane mają być sposoby walki z najczęściej występującymi w danym rejonie zagrożeniami i patologiami społecznymi.

Mieszkańcy będą mieli okazję poznać „swojego” strażnika również na łamach Gazety Babickiej, w kolejnych numerach.

Poniżej przedstawiamy podział gminy na rejony i strażników rejonowych, z którymi można kontaktować się przez e-mail.

Zaznaczyć trzeba, że system zgłoszeń bieżących interwencji pozostaje ten sam.

Bieżące sprawy zgłaszać należy pod nr 986. Na wezwanie przyjedzie dyżurująca załoga.

 

Wykaz Rejonów Strażników Gminnych Gminy Stare Babice

  • Rejon nr I – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów 

Starszy Inspektor Artur Zatorski e-mail: a.zatorski@sgsb.pl

  • Rejon nr II – Janów, Klaudyn, Kwirynów

Inspektor Piotr Taczalski e-mail: p.taczalski@sgsb.pl

  • Rejon nr III – Babice Nowe, Lipków, Stare Babice

Inspektor Beata Bieżuńska e-mail: b.biezunska@sgsb.pl

  • Rejon nr IV – Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś

Strażnik Jacek Sypka e-mail: j.sypka@sgsb.pl

  • Rejon nr V – Buda, Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn

Specjalista Agnieszka Sabak e-mail: a.sabak@sgsb.pl

  • Rejon nr VI – Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Zalesie

Młodszy Inspektor Dariusz Gałązka e-mail: d.galazka@sgsb.pl

 

Artykuł pochodzi z Gazety Babickiej styczeń/luty 2020. Pełne wydanie gazety jest dostępne tutaj.