Głosuj na Projekt: Piknik Rodzinno- ekologiczno — historyczny w Lesie Bemowskim

udostępnij

Projekt zakłada organizację eko-historycznego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli:
– poznać historię najważniejszego zabytku IIRP na terenie Mazowsza – Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
– oraz poznać faunę i florę Lasu Bemowskiego wraz z całym ekosystemem, wziąć udział w warsztatach z segregacji odpadów, zdrowego odżywiania i aktywności codziennej.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację eko-historycznego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli:
– poznać historię najważniejszego zabytku IIRP na terenie Mazowsza – Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN);
– oraz poznać faunę i florę Lasu Bemowskiego wraz z całym ekosystemem, wziąć udział w warsztatach z segregacji odpadów, zdrowego odżywiania i aktywności codziennej.

Piknik powinien być całodniowy i zostać zrealizowany w drugiej połowie czerwca 2022 r., w weekend. Realizacja we wskazanym terminie umożliwi uczestniczenie większej grupie mieszkańców Mazowsza, jednakże ze względu na czas trwania pikniku, przez ok. 8 / 10 godzin (np. 9:00 – 19:00), piknik nie niesie ze sobą znamion imprezy masowej. Przewidujemy, że maksymalnie przez cały dzień przewinie się około 800 osób, co nie oznacza, że w jednym momencie będzie tylu Mieszkańców na terenie pikniku. Dodatkowo podczas trwania pikniku organizowane będą spacery oraz gra terenowa, co dodatkowo spowoduje, że uczestnicy pikniku będą rozproszeni i poza miejscem odbywania się pikniku. Jesteśmy świadomi, że po wyborze projektu w ramach głosowania, realizacja pikniku nastąpi w ramach własnych zasobów Urzędu Marszałkowskiego lub przez wyłonionego kontrahenta, co wiąże się z tym, że ewentualny organizator wielokrotnie organizował podobne pikniki i będzie posiadał doświadczenie w celu zabezpieczenia pikniku w tym zakresie.

Projekt eko-historycznego pikniku rodzinnego składa się z trzech istotnych elementów, które aktywizują i integrują Mieszkańców:
1) Piknik — przestrzeń pełniąca funkcję miejsca centralnego, w którym zaproszone do współpracy podmioty, będą edukować mieszkańców poprzez różne formy aktywności (warsztaty, spacery edukacyjne, pokazy, quizy, konkursy etc.) m.in. w zakresie:
– ekologii i ekosystemu Lasu Bemowskiego;
– historii i zabytku Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN);
– zdrowego żywienia;
– pierwsza pomoc ( mi.in. resuscytacja — ratownicy medyczni);
– aktywności fizycznej (nordic walking, siłownie plenerowe, joging / slow joging).
Wszystkie formy edukacyjne powinny z założenia być dostosowane do wszystkich grup wiekowych.

2) Spacery historyczne z przewodnikiem po pozostałościach Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN) i okolicznym osiedlu Boernerowo, poznając historię Il Rzeczypospolitej i okresu Il wojny światowej na płaszczyźnie globalnej i mikroregionu gm. Stare Babice oraz dz. Bemowo m.st. Warszawy. Podczas jednego spaceru nie powinno brać udziału więcej niż 20-tu uczestników, aby w pełni wszyscy mogli skorzystać ze spaceru.
Dodatkowym elementem, równolegle odbywającym się do spacerów, powinna odbyć się gra terenowa dla rodzin z dziećmi i dzieci, dzięki której Mieszkańcy w ramach dobrej zabawy będą poznawali okolicę i historię. Podmiot odpowiedzialny za realizację tej części pikniku, opracuje i przygotuje grę terenową uwzględniając możliwość uczestnictwa przez wszystkich uczestników, w dowolnej porze odbywania się pikniku. Podczas samej gry terenowej uczestnicy powinni poruszać się od punktu do punktu przy użyciu mapy. Na każdym z punktów, niezależnie czy na punkcie będzie osoba, czy będzie bezosobowy (np. punkt z kodem QR), uczestnicy będą mieli zadanie do wykonania, które powinno przybliżać wiedzę o okolicy.

3) Spacery ekologiczne z specjalistami znającymi specyficzny ekosystem Lasu Bemowskiego. Podczas spacerów mieszkańcom przybliżony powinien być savoir vivre przebywania w kompleksach leśnych, wiedza na temat fauny i flory Lasu
Bemowskiego. Korzyści posiadania w sąsiedztwie Lasu Bemowskiego oraz zagrożenia wynikające z urbanizacji kolejnych obszarów leśnych. Podczas jednego spaceru nie powinno brać udziału więcej niż 20-tu uczestników, aby w pełni wszyscy mogli skorzystać ze spaceru.

Ze względu na całodzienny charakter pikniku ok. 8 / 10 godzin (np. 9:00 – 19:00), spacery powinny odbywać się po 5 spacerów w odstępach 30 minutowych (tyle też powinien trwać jeden spacer) w dwóch sekwencjach, do pory obiadowej i po niej (uwzględniając przerwę).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Realizacja pikniku rodzinnego w zaproponowanej formie będzie pożądaną formą aktywizacji Mieszkańców po czasie pandemii. Jednocześnie wartość merytoryczna z zakresu zdrowego żywienia, aktywnego trybu życia i realnego wpływu ekosystemu na prawidłowe i zrównoważone funkcjonowanie człowieka, jest niezaprzeczalne. Drugim istotnym filarem jest poznanie najważniejszego zabytku Mazowsza, jakim jest historia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej(TRCN). Najważniejszej i najnowocześniejszej inwestycji Il Rzeczypospolitej, niesłusznie pomijana w poprzednim systemie, powinna być dumą i wizytówką całego Mazowsza, a w miarę upływu czasu stać się atrakcją turystyczną na skalę ogólnokrajową. Upamiętnienie historii i działalności TRCN, wpisuje się w pełni w politykę kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego Mazowsza.