Gmina otrzyma ponad 3,1 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

udostępnij

Gmina Stare Babice otrzyma ponad 3,1 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach. Kwota ta została przyznana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach resortowego Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywę w sprawie przystąpienia do tego programu wyraziło Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie” w Starych Babicach.

Rada Gminy Stare Babice Uchwałą nr XX/209/2020 z dnia 19 maja 2020 r. wyraziła wolę utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych na terenie gminy. Dzięki temu złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Podczas najbliższej Sesji Rady Gminy procedowane będzie rozpoczęcie realizacji zadania. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z wyłonieniem wykonawcy i opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego na bazie koncepcji architektonicznej, a w efekcie utworzenie placówki. Budynek Powstanie w Starych Babicach przy ul. Polnej, na dz. nr ew. 633/20.

Budynek wraz z otoczeniem będzie przystosowany do potrzeb 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W części dziennej znajdzie się m. in.: salon, pokój śniadań, gabinety specjalistyczne, pracownia kulinarna, sala wielofunkcyjna terapeutyczna do ćwiczeń z szatnią,  toalety. Część mieszkalną tworzą pokoje jedno i dwuosobowe z własnymi łazienkami. 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego (8 godzin dziennie), natomiast 9 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu. Koncepcja budynku została przygotowana przez pracownię BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI.

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w naszej gminie, to ważne przedsięwzięcie wynikające z woli i potrzeb mieszkańców Gminy. Od dawna z taką inicjatywą występują zwłaszcza rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zabiegają o poprawę ich trudnej sytuacji w dorosłym życiu.