Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego

udostępnij

W dniu 11 lipca 2024 r. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice zawarł z Mariuszem Frankowskim Wojewodą Mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie”. Gmina Stare Babice na podstawie podpisanej umowy otrzymała dofinansowanie w kwocie 204.318,29 zł.