Gmina Stare Babice w Zielonym Pierścieniu Warszawy

udostępnij

W ostatnich dniach przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice wzięli udział w warsztatach planistycznych „Zielony Pierścień Warszawy: Mapa, Funkcje, Zagrożenia”, które odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czym jest Zielony Pierścień?
Jest to system obszarów otwartych, ograniczający rozprzestrzenianie się miast, obejmujący tereny otwarte takie jak: lasy, pola, łąki, pastwiska oraz tereny wód powierzchniowych.
Jego głównym celem jest ograniczenie niekontrolowanego rozwoju miast i chaotycznie rozprzestrzeniającej się zabudowy, a jednocześnie zachowanie terenów cennych przyrodniczo, istotnych dla różnorodności biologicznej, wymiany powietrza, zwiększenia retencji wód i zachowania powiązań przyrodniczych.

Tematyką warsztatów było kształtowanie zasięgu „Zielonego Pierścienia Warszawy” ze wskazaniem tzw. kluczowych terenów otwartych (niezabudowanych) oraz zidentyfikowanie zagrożeń (np. intensywna, niekontrolowana zabudowa terenów przyległych do miast, zanik tradycji rolniczych czy też przekształcanie gruntów na cele budowlane).

Warsztaty prowadziła dr hab. Agata Cieszewska, która jest współtwórczynią koncepcji warszawskiego Zielonego Pierścienia i największym w Polsce autorytetem w dziedzinie zielonych pierścieni miast na całym świecie, oraz dr hab. Renata Giedych z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Na warsztatach obecna była również prof. SGGW dr hab. Barbara Szulczewska.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy (burmistrzowie, wójtowie, radni), naukowcy (przyrodnicy, leśnicy, geografowie, architekci krajobrazu i planiści), a także urzędnicy miejscy i wojewódzcy, przedstawiciele NGO-sów i licznych okołowarszawskich inicjatyw lokalnych oraz delegaci platform Zielonych Pierścieni Wrocławia, Poznania i aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

Zachęcamy do obserwowania profilu na facebook’u – platformy społecznej „Zielony Pierścień Warszawy” https://www.facebook.com/OneRingWarsaw