Gmina Stare Babice wysoko w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021

udostępnij
Stare Babice zostały 26 gminą wiejską w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021. W kategorii gmin wiejskich oceniono łącznie 1533 gmin.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych, wiarygodnych w Polsce i obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce.
Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.
Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Sąsiednie gminy wiejskie znalazły się odpowiednio na: 180 miejscu – gmina Izabelin i 967 miejscu – gmina Leszno.
W 2019 roku gmina Stare Babice zajęła 135 miejsce, a w 2020 miejsce 5.