Gmina Stare Babice z najlepszym wynikiem egzaminu ósmoklasisty w powiecie

udostępnij

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty w powiecie warszawskim zachodnim uzyskały szkoły w Gminie Stare Babice.

Wyniki szkół z Gminy Stare Babic:

  • j.polski – 73,39
  • j. angielski – 87,92
  • matematyka – 75,37

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej informacji o wstępnych wynikach: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/